Cyviz Easy Platform skaper et framtidsrettet visualiseringssenter for Smart Innovation Norway

simulatorsenteret
FORNØYDE: Ketil Thomsen (t.v.) og Kjetil Lier Svendsen har fått helt nye muligheter etter at Smart Innvoation Norway oppgraderte sitt spektakulære senter med den høyteknologiske løsningen fra Cyviz. – Nå håper vi enda flere vil ta arenaen i bruk, sier de. FOTO: Mari Kristine Buckholm

Av Cyviz, oversatt fra engelsk av Anja Lillerud

Smart Innovation Norway er en uavhengig forsknings- og innovasjonsbedrift innen fornybar energi og informasjonsteknologi.

Gjennom forskningsprosjekter og næringsklynger fokusere de på smart energi, kunstig intelligens, smarte byer og digitalisering, og de har over 100 klyngemedlemmer, 250 forskningspartnere, og over 40 ansatte stasjonert på hovedkontoret i Halden.

Smart Innovation Norway er blant de ledende i Norge innen innovasjon og har tatt initiativet til eller deltatt i over 30 forskningsprosjekt. Blant disse er 14 EU-prosjekt og de tre Horizon 2020-prosjektene EMPOWER, INVADE og E-LAND. I august 2019 fikk Smart Innovation Norway status som forskningsorganisasjon av Norges forskningsråd.

Kontinuerlig innovasjon

Å tilby sine klyngemedlemmer og forskningspartnere den beste teknologiske infrastrukturen er en viktig bidragsyter for Smart Innovation Norway til å beholde sin ledende posisjon i det norske miljøet.

Bedriften har derfor bestemt seg for å oppdatere simulatorsenteret til Smart Innovation Arena. Det gir enda bedre muligheter til å gjennomføre demonstrasjoner, simuleringer, konferanser, presentasjoner, møter og mer.

Så potensialet i Cyviz’ løsning

Det gamle simulatorsenteret til Smart Innovation Norway var utdatert og upålitelig, og mediaserveren i anlegget måtte oppdateres eller erstattes. Senteret var derfor ikke i stand til å møte kravene for hybride og virtuelle arrangement.

Smart Innovation Norway fikk kjennskap til Cyviz etter å ha hørt om selskapet gjennom ordningen Norsk katapult, og det viste seg at Cyviz’ løsninger dekket behovene de hadde.

Cyviz Easy-plattformen er enkel å tilpasse uten å være ekspert på programmering. Dette bidro til en effektiv og kostnadsbesparende installering i nye Smart Innovation Arena. Fleksibiliteten i systemet gjør det enkelt for Smart Innovation Norway å justere etter behov. Det gjelder alt fra hybride og virtuelle arrangement til integrering av ny teknologi.

Muligheter

Det første man ser når man kommer inn i Smart Innovation Arena, er den store videoveggen som er hele 18,5 meter lang. Med bare noen få klikk kan man vise alt man ønsker på den og sende arrangement, delta i møter og intervjuer, eller lede samlinger. Teknologien gjør det mulig å ivareta eventuelle helsemessige hensyn i tiden etter koronapandemien siden man kan tilby hybride og digitale alternativ dersom det er begrenset fysisk deltakelse.

Det kan gjøres opptak av møter og arrangement slik at man enkelt kan se reprisen ved behov.

Med systemet fra Cyviz kan inkubatorbedrifter og klyngemedlemmer i nettverket til Smart Innovation Norway utforske og demonstrere produkter og presentasjoner for investorer.

TA KONTAKT

Ketil Thomsen
Kurs- og konferanseansvarlig
+47 952 39 453
Send e-post

Ketil Thomsen

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Størrelse:
30+ forskningsprosjekt, 250 forskningspartnere, 100+ klyngemedlemmer

Utfordring:
Smart Innovation Norway trengte en ny og sømløs måte å avvikle møter, konferanser, presentasjoner m.m. på siden det gamle systemet var utdatert og upålitelig. Det påvirket bedriftens evne til å samarbeide med forskningspartnere og framstå som en internasjonal aktør.

Produkter:
Cyviz Easy Platform

Løsning:
Cyviz står bak teknologien i Smart Innovation Norways Smart Innovation Arena – et anlegg som gjør det mulig for forskningspartnere og klyngemedlemmer å presentere ideer, samarbeide og demonstrere for investorer.

Framtidsplaner

Gjennom fleksibiliteten og den framtidsrettede teknologien har Smart Innovation Norway en arena som kan tilpasses nye behov og muligheter.

Bedriften utforsker nå måter å koble arenaen sammen med Cyviz-installasjoner lokalisert i andre land.

– Vi er et selvstendig og uavhengig senter med endeløse muligheter til å koble oss på resten av verden, sier Ketil Thomsen, leder av Smart Innovation Arena.

Hovedmålet til den nye arenaen er å bli den selvsagte lokasjonen for alle aktiviteter i regi av Smart Innovation Norway enten det gjelder eksterne partnere, inkubatornettverket, organisasjoner og akademiske institusjoner.

AVANSERT: Teknologien er tilpasset dagens og framtidas krav og etterspørsel. Presentasjoner, webinarer, konferanser, møter, simuleringer og demonstrasjoner er noe av det som Kjetil Lier Svendsen (t.v.) og Ketil Thomsen kan tilby i nye Smart Innovation Arena. FOTO: Mari Kristine Buckholm