Hva får vi som klynge-medlemmer?

For klyngen er det sentrale at vi sammen skal bidra til å løfte hverandre, og verdiforslaget er som følger:

Vi tilbyr aktører i verdikjeden for kunstig intelligens tilgang til relevante nasjonale og internasjonale nettverk, kompetanseutvikling, støtte til finansieringsprosesser og muliggjør forskning og innovasjon ved å fasilitere og utvikle programmer og prosjekter som kobler problemeiere og problemløsere. Dette resulterer i økt global konkurransekraft og bærekraftig vekst til det beste for samfunnet.

Våre klyngepartnere får en rekke fordeler:

  • Offisiell status som partner i en verdensledende klynge
  • Stimulere selskapets forretningsutvikling og F&I-profil med tilgang til spesialrådgiver innenfor EU-programmet Horizon 2020.
  • Aktiv påvirkning av NCE Smart Energy Markets sine prioriteringer og tiltak.
  • Delta i felles kompetanseutvikling, samt deltakelse på Big Data Analytics-kurs som partnerbedrift.
  • Delta i utformingen av NCE Smart Energy Markets sitt storslåtte simulatorsenter, med mulighet for å lage film og visualiseringsaktiviteter
  • Deltakelse i nettverksgrupper og innovasjonsprosjekter inn mot våre Smart Samfunn-satsinger (over 65 prosjekter per i dag) etter avtale.
  • Profilering gjennom NCE Smart-nettverket, hjemmesider, publikasjoner av klyngen, etc.
  • Full tilgang til fellesaktiviteter i NCE Smart-nettverket, herunder workshops, klyngesamlinger, deltakelse på NCE Smart Energy Markets’ Partnerkonferanse.
  • Prioritert partner for nye F&U/I-prosjektsøknader, samt mulighet til å delta og dele erfaringer/kompetanse i allerede pågående prosjekter.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bli partner i klyngen?

Kontakt klyngeleder Eli Haugerud på mobil +47 995 44 711 eller e-post

Ta kontakt