Hvem er med i næringsklyngen?

NCE Smart Energy Markets har over 70 medlemmer. Klyngen omfatter næringslivspartnere, kommuner og akademia med kompetanse innen prestasjonskultur, smarte byer og samfunn, smart energi og digital transformasjon.

"Partene i samarbeidet har en enorm tillit til hverandre og også etter hvert et godt bilde av hva vi kan hjelpe hverandre med."

Terese Troy Prebensen, Fredrikstad Energi

F&U-virksomheter