Ai for Smarte Byer og Samfunn

AI for Smarte Byer & Samfunn er et forum som adresserer muligheter, utfordringer, løsninger og implementeringer innenfor kunstig intelligens og smart by- og samfunnsutvikling.

Initiativet bak AI for Smarte Byer & Samfunn kommer fra Smart Innovation Norways forretningsområder Smarte Byer & Samfunn og Cluster for Applied AI, men vi ønsker å gjøre dette i tett samarbeid med våre samarbeidspartnere.

Mandag 21. juni hadde vi derfor et første arbeidsmøte for å drodle hvordan forumet bør settes sammen, hvem som bør bli med, hvilke aktiviteter som er hensiktsmessige og hvilke tematikker som er prioritert.

Vi ser at det skjer veldig mye på denne fronten nå og vi mener at Norge har mye å vinne på et operativt, utforskende, langsiktig og transparent samarbeid slik at det kommer samfunnet til gode. Vi ser også at det er ønskelig med en arena som løfter og utforsker samfunnsgevinstene hvor offentlig sektor er drivende.

For å gjøre det på en hensiktsmessig måte, mener vi at det er viktig å legge til rette for praktisk deling av erfaringer og lærdommer, samt å gå sammen om opplæring og kompetansebygging og gjennomføre flere fellesprosjekter. Samtidig ønsker vi å benytte dette forumet for å spre suksessfaktorer og enkle måter å skalere piloter og prosjekter som har blitt gjennomført innenfor denne tematikken de siste årene.

Som et første forslag vil forumet rette seg mot kommuner, fylkeskommuner, etater og andre nettverk i Norge. Gjennom våre nordiske samarbeidspartnere er vi også i gang med å skape koblinger på tvers av landegrensene, slik at vi kan samarbeide rundt de samme tematikkene og lære av hverandre.

Vi ønsker blant annet å fokusere på tematikkene strategisk kompetanseutvikling for teknologiadopsjon, kunstig intelligens og bærekraft, økonomi og investeringer i infrastruktur, identifisering og validering av gevinster samt verktøykasser for maskinlæring, autonomi og praktisk implementering og organisering.

De konkrete forslagene til aktiviteter som ble løftet frem på arbeidsmøtet var: Digital plattform for kunnskapsdeling, webinarer og workshops, hackathons, felles innovasjonsprosjekter og overføring av lærdommer.

Våre samarbeidspartnere blir automatisk invitert til dette forumet og for andre kommer det mer informasjon innen kort tid om hvordan man blir med. Planen er å lansere med et åpent webinar etter sommeren.