Etter- og videreutdanninger tilgjengelig for klyngens partnere

En av de største utfordringene i et landskap i hurtig endring er å sikre rett og oppdatert kompetanse, både for virksomheter og for den enkelte. Gjennom tett samarbeid med akademia sikrer vi våre partnere tilgang til kompetanseheving av høyeste kvalitet, ofte uten eller med en svært lav kursavgift.

Videreutdanningsprogrammene vi tilbyr gjennom klyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI er spesielt utviklet for våre partnere i samarbeid med noen av landets ledende universiteter og høgskoler.

Programmene er tilpasset personer i arbeid, og innholdet er lagt opp slik at det kan relateres til pågående prosjekter og problemstillinger i den enkelte virksomhet. Kursene gir formell kompetanse i form av studiepoeng.

Under kan du se en oversikt av hvilke videreutdanningstilbud som vil bli gitt våre klyngepartnere i 2022: