Norwegian AI Startup Landscape

Registrer din virksomhet til Norwegian AI Startup Landscape, og bli med i plattformen som viser og promoterer norske oppstartsbedrifter i Norge og Europa! Ved å registrere deg øker du sjansene for å tiltrekke kunder, talenter og partnere i Norge og i Europa for øvrig.

Representerer du en norsk oppstartsbedrift som bruker AI-teknologi for å jobbe mot en bedre fremtid? Tidligere var det ingen enhetlig plattform for å vise frem eller å koble sammen AI innovatører i Europa, men det gjør AI Startup landscape noe med. Den sørger ikke bare for koblinger innenfor økosystemet, men også med tidlige investorer og potensielle kunder.

Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA), Cluster for Applied AI og Norwegian Open AI Lab (NAIL) har gått sammen om å skape den norske versjonen av AI Startup Landscape, og målet er å promotere gode oppstartsbedrifter fra hele landet! Norwegian AI Startup Landscape gir lovende selskaper en synlig plattform for å vise frem sin teknologi og løsninger. Det gjør det også lettere for blant annet selskaper, SMB-er, investorer og øvrige interessenter å få tilgang til AI-partnere de kan stole på.

Plattformen åpner nye muligheter for oppstartsbedrifter nasjonalt, samtidig som det bidrar til bruken av AI i Norge. En vinn-vinn-situasjon for både oppstartsbedrifter og landet!

Norwegian AI Landscape er en del av European AI Startup Landscape som i dag inneholder 500+ AI-oppstartsbedrifter fra Frankrike, Tyskland, Nederland og Sverige.

Metodikk

Utvelgelsesprosessen for selskaper som ønsker å være en del av Norwegian AI Startup Landscape er som følger:

  • Oppstartsbedriften søker (via webskjema) om å bli en del av det norske AI-landskapet
  • Oppstartsbedriftene blir evaluert av en uavhengig evalueringskomité. Denne består av kvalifiserte representanter fra industri, akademia, oppstartsbedrifter og inkubatorer
  • Utvelgelseskriteriene er basert på bruk av AI, skalerbarhet, tilgang til og bruk av data, samt hvordan teamet har tilgang til AI-kompetanse
  • De kvalifiserte selskapene legges til i landskapet
Søkekriterier

Evalueringskomiteen vil også vurdere følgende AI-spesifikke kriterier:

Virksomheten:

  • Må være registrert i Norge
  • Har blitt grunnlagt for mindre enn 10 år siden eller endret sin kjernevirksomhetsmodell til AI for mindre enn 10 år siden
  • Hovedkontor må være lokalisert i Norge
  • Bør ha minimum to fulltidsekvivalenter (FTE)
  • Bør ha minimum én FTE med AI-kompetanse eller dokumentert samarbeidsforhold til eksperter ved et universitet
  • Bør ha AI i kjernen av virksomheten, eller ha en betydelig bruk av AI
Hvordan søke

Fyll ut dette skjemaet for å bli med i Norwegian AI Startup Landscape.

 

Registrer selskapet ditt her