Har oppgradert det spektakulære senteret på Remmen

Ketil og Kjetil SI Arena
FORNØYDE: Ketil Thomsen (t.v.) og Kjetil Lier Svendsen har fått helt nye muligheter etter at Smart Innvoation Norway oppgraderte sitt spektakulære senter med den høyteknologiske løsningen fra Cyviz. – Nå håper vi enda flere vil ta arenaen i bruk, sier de. FOTO: Mari Kristine Buckholm

– Oppgraderingene gir oss helt nye muligheter

Smart Innovation Norway har investert i ny teknologi i simulatorsenteret og dermed økt bruksområdene. – Nå blir det for snevert å kalle det et simulatorsenter, konstaterer Ketil Thomsen.

Thomsen er kurs- og konferanseansvarlig i Smart Innovation Norway og har fått en topp moderne og høyteknologisk arbeidsplass.

Simulatorsenteret på Remmen har i alle år vært spektakulært, men de siste årene har behovene til brukerne av senteret økt, og den eksisterende teknologien klarte ikke å møte kravene for hybride og virtuelle arrangement.

Unikt tilbud

Derfor er Ketil Thomsen og kollega Kjetil Lier Svendsen, som er streamingansvarlig i Smart Innovation Norway, veldig glade for oppgraderingene som nå er gjort.

Med helt ny plattform med mulighet for flerkameraproduksjon kan Halden-selskapet tilby noe som ingen andre på mange mils avstand kan levere.

– Dette gir oss muligheter som vi ikke har hatt før. Hos oss kan store og små bedrifter, private og offentlige aktører arrangere alle typer eventer i alle størrelser. Det kan være konferanser, webinarer, allmøter, produktlanseringer eller simuleringer. Vi bistår med alt det tekniske, kunden sørger for innholdet, sier de.

TA KONTAKT

Ketil Thomsen
Ansvarlig for Smart Innovation Arena
+47 952 39 453
Send e-post

Ketil Thomsen
18,5 meter lang skjerm

Det er fortsatt den store videoveggen på hele 18,5 meter som er det første man ser når man kommer inn i rommet. Og fortsatt er det bare noen få klikk som skal til for å ta den i bruk. Men teknologien som ligger bak, levert av det norske videokonferanseselskapet Cyviz, gir Thomsen og Svendsen muligheter de ikke har hatt før.

– Den tekniske løsningen gjør oss i stand til å imøtekomme alle typer forespørsler fra kunder og brukere. Vi kan også gjøre opptak av møter og arrangement slik at man enkelt kan se reprisen ved behov, forklarer Thomsen.

Fleksibiliteten i systemet gjør det enkelt for Smart Innovation Norway å justere etter behov. Det gjelder alt fra hybride og virtuelle arrangement til integrering av ny teknologi.

Bytter navn

For å understreke den store endringen senteret har gått gjennom, endrer Smart Innovation navnet på tilbudet. Fra å hete simulatorsenter heter det nå Smart Innovation Arena.

– Å kalle det simulatorsenter blir for snevert nå som vi har gjennomført alle de store oppgraderingene. Det nye navnet sier noe om mulighetene og omfanget på hva vi kan tilby, og vi håper også at vi skal nå ut til flere brukere av arenaen, sier Thomsen og Svendsen.

Takket være oppgraderingen har Smart Innovation Norway en arena som blant annet kan kobles sammen med Cyviz-installasjoner i ander land.

– Vi er et selvstendig og uavhengig senter med endeløse muligheter til å koble oss på resten av verden, sier Ketil Thomsen, leder av Smart Innovation Arena.

AVANSERT: Teknologien er tilpasset dagens og framtidas krav og etterspørsel. Presentasjoner, webinarer, konferanser, møter, simuleringer og demonstrasjoner er noe av det som Kjetil Lier Svendsen (t.v.) og Ketil Thomsen kan tilby i nye Smart Innovation Arena. FOTO: Mari Kristine Buckholm