Norges største innovasjonsselskap søker nye startups

Venture
KLARE TIL Å DELE KUNNSKAP OG ERFARINGER: Kjell Reidar Mydske (f.v.), Lorenzo Ruscelli, Celine Zappfe, Matias Heggdal, Håvard Winstad og Ståle Bjørnstad er noen av mentorene fra Smart Innovation Norway som er klare for å veilede startup-ene som blir tatt opp i Launchpad denne våren. Foto: Montasje
Smart Innovation Norways akseleratorprogram Launchpad Startup kjøres i gang for sjette gang og har åpnet for søknader. De som er utålmodige på å komme ut i markedet, anbefales å søke.

Under veiledning fra de erfarne og dyktige mentorene og rådgiverne i Launchpad Startup, får gründere mulighet til å ta steget ut i markedet med sine konsepter.

– Launchpad er en perfekt arena for å validere forretningsmodellen din og utvikle en solid «go to market»-strategi slik at du kommer raskere til kundene dine, sier mentor og forretningsutvikler hos Smart Innovation Norway, Inge Michael Bilet

I løpet av seks uker i mai og juni tilbys deltakerne fellessamlinger med andre gründere, en-til-en rådgivning med mentorer, og introduksjoner til kunder og investorer.

– Jeg anbefaler å søke Launchpad Startup hvis du er utålmodig med å komme ut i markedet. Som din mentor, vil jeg ha fokus på på å teste ideer, konseptualisere, validere problem-solution-fit samt at vi går gjennom salgsteknikker og metoder for å komme raskt ut til kundene dine, sier Bilet.

LES OGSÅ: Smart Innovation Norway trapper opp samarbeidet med Nordic Innovation House i Silicon Valley

Plass til 10-15 bedrifter

Så langt har mer enn 60 tech startups og over 100 gründere vært gjennom Launchpad Startup. Over 200 millioner kroner har blitt investert, og nå har du også muligheten til å delta.

Målgruppen er tidligfase tech-startups innen alle bransjer og markeder med en klar idé om hva de vil introdusere til markedet. Man trenger ikke et fullt fungerende produkt, men et klart konsept og helst en prototype. Hvert program har plass til 10-15 startups.

Samlingene gjennomføres både fysisk og digitalt, og de fysiske samlingene arrangeres både i Halden og Oslo.

Søknadsfristen er 29. april.

Klyngene Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets tilbyr gratis videreutdanning til sine medlemmer.

– Ledere uten kunnskap om kunstig intelligens går glipp av mange muligheter

Valeriya Naumova
Valeriya Naumova er daglig leder i Simula Consulting og en av dem som har utarbeidet det gratis videre- og etterutdanningsløpet som medlemmer i Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets får tilbud om. – Det er viktig at bedriftsledere forstår hva kunstig intelligens er og hvordan de kan bruke teknologien strategisk i sin bedrift, sier hun. FOTO: Privat

Å ha et bevisst forhold til kunstig intelligens og forstå potensialet i teknologien, kan ta bedrifter til nye høyder.

Sammenlignet med den tradisjonelle industrien som oppsto på 1800-tallet, er kunstig intelligens en ny type teknologi. Men sannheten er at begrepet «kunstig intelligens» oppsto på 1950-tallet, og drømmen om å skape intelligente maskiner kan man spore helt tilbake til de gamle grekerne, ifølge en artikkel fra Teknisk Ukeblad.

Likevel er det en utfordring for mange av dagens ledere å forstå hvordan de skal bruke kunstig intelligens på en strategisk måte i sin bedrift.

– Det er viktig at bedriftsledere forstår hva kunstig intelligens er, og ikke minst at de skjønner hva denne teknologien kan gjøre for dem og hvordan de kan bruke den strategisk. Hvis ikke, går de glipp av mange muligheter, sier Valeriya Naumova, daglig leder hos Simula Consulting.

– Enormt potensial

Simula Consulting er et firma som bygger bro mellom forskningsmiljøene og virksomheter innen offentlig og privat sektor, og som blant annet jobber med å utdanne ledere innen kunstig intelligens. Bedriften er også medlem i Smart Innovation Norway’s næringsklynge Cluster for Applied AI (CAAI). Det er derfor naturlig at Simula er blant bidragsyterne til etter- og videreutdanningsopplegget som tilbys klyngemedlemmene hos CAAI og NCE Smart Energy Markets til høsten.

– Dersom man skal lykkes med innovasjon for bærekraftig vekst, er det å arbeide med bedriftsintern kompetanseheving avgjørende. Kunstig intelligens er en teknologi som har et enormt potensial for virksomheter i årene som kommer, og det fine med dette løpet er at opplæringen skjer på virksomhetenes premisser, forteller Marianne Bjerkman, leder for CAAI.

Får bedre forståelse

Opplæringsløpet i kunstig intelligens er beregnet på ledere og mellomledere fra forskjellige virksomheter og domener. Opplæringen skjer i september og oktober og gjennomføres med fysiske samlinger på ulike lokasjoner på Østlandet.

Etter endt opplæringsløp skal deltakerne blant annet forstå hva kunstig intelligens er, hva slags problemstillinger teknologien egner seg til å løse, hvilken rolle data spiller og hvordan man sikrer seg godt nok datagrunnlag til å arbeide med kunstig intelligens, hvilke farer som oppstår ved å benytte data feil, hvordan kunstig intelligens bør implementeres i bedriftens forretningsmodell, og hva slags kompetanse som kreves i virksomheten.

Flere samarbeidspartnere

– Det er stor forskjell på tradisjonell teknologi og kunstig intelligens. Kunstig intelligens er en interaktiv teknologi som utvikles og forbedres hele tiden ved at nye data legges inn. Men det er ikke bare å sette i gang med å bruke kunstig intelligens. Bedriftens infrastruktur, datagrunnlag og ansatte må gjennom en tilpasning og opplæring for å få best mulig utbytte av teknologien, sier Valeriya Naumova.

Videre- og etterutdanningsløpet som klyngene til Smart Innovation Norway tilbyr, er støttet av Viken fylkeskommune. Det gjør at tilbudet er gratis for klyngemedlemmene. Målsettingen til fylkeskommunens støtteordning, er økt økonomisk verdiskapning, styrket konkurransekraft og flere arbeidsplasser i Viken gjennom realisering av næringsutviklingsprosjekter.

Opplæringen utvikles og leveres av erfarne teknologer fra Simula Consulting og Institutt for Energiteknikk, og Digital Norway og Smart Innovation Norway bidrar med sin brede kompetanse knyttet til opplæring, nettverk og fasilitering.

Spørsmål?

Kontakt Marianne Jansson Bjerkman på +47 924 14 854 eller via e-post.Har oppgradert det spektakulære senteret på Remmen

Ketil og Kjetil SI Arena
FORNØYDE: Ketil Thomsen (t.v.) og Kjetil Lier Svendsen har fått helt nye muligheter etter at Smart Innvoation Norway oppgraderte sitt spektakulære senter med den høyteknologiske løsningen fra Cyviz. – Nå håper vi enda flere vil ta arenaen i bruk, sier de. FOTO: Mari Kristine Buckholm

– Oppgraderingene gir oss helt nye muligheter

Smart Innovation Norway har investert i ny teknologi i simulatorsenteret og dermed økt bruksområdene. – Nå blir det for snevert å kalle det et simulatorsenter, konstaterer Ketil Thomsen.

Thomsen er kurs- og konferanseansvarlig i Smart Innovation Norway og har fått en topp moderne og høyteknologisk arbeidsplass.

Simulatorsenteret på Remmen har i alle år vært spektakulært, men de siste årene har behovene til brukerne av senteret økt, og den eksisterende teknologien klarte ikke å møte kravene for hybride og virtuelle arrangement.

Unikt tilbud

Derfor er Ketil Thomsen og kollega Kjetil Lier Svendsen, som er streamingansvarlig i Smart Innovation Norway, veldig glade for oppgraderingene som nå er gjort.

Med helt ny plattform med mulighet for flerkameraproduksjon kan Halden-selskapet tilby noe som ingen andre på mange mils avstand kan levere.

– Dette gir oss muligheter som vi ikke har hatt før. Hos oss kan store og små bedrifter, private og offentlige aktører arrangere alle typer eventer i alle størrelser. Det kan være konferanser, webinarer, allmøter, produktlanseringer eller simuleringer. Vi bistår med alt det tekniske, kunden sørger for innholdet, sier de.

TA KONTAKT

Ketil Thomsen
Ansvarlig for Smart Innovation Arena
+47 952 39 453
Send e-post

Ketil Thomsen
18,5 meter lang skjerm

Det er fortsatt den store videoveggen på hele 18,5 meter som er det første man ser når man kommer inn i rommet. Og fortsatt er det bare noen få klikk som skal til for å ta den i bruk. Men teknologien som ligger bak, levert av det norske videokonferanseselskapet Cyviz, gir Thomsen og Svendsen muligheter de ikke har hatt før.

– Den tekniske løsningen gjør oss i stand til å imøtekomme alle typer forespørsler fra kunder og brukere. Vi kan også gjøre opptak av møter og arrangement slik at man enkelt kan se reprisen ved behov, forklarer Thomsen.

Fleksibiliteten i systemet gjør det enkelt for Smart Innovation Norway å justere etter behov. Det gjelder alt fra hybride og virtuelle arrangement til integrering av ny teknologi.

Bytter navn

For å understreke den store endringen senteret har gått gjennom, endrer Smart Innovation navnet på tilbudet. Fra å hete simulatorsenter heter det nå Smart Innovation Arena.

– Å kalle det simulatorsenter blir for snevert nå som vi har gjennomført alle de store oppgraderingene. Det nye navnet sier noe om mulighetene og omfanget på hva vi kan tilby, og vi håper også at vi skal nå ut til flere brukere av arenaen, sier Thomsen og Svendsen.

Takket være oppgraderingen har Smart Innovation Norway en arena som blant annet kan kobles sammen med Cyviz-installasjoner i ander land.

– Vi er et selvstendig og uavhengig senter med endeløse muligheter til å koble oss på resten av verden, sier Ketil Thomsen, leder av Smart Innovation Arena.

AVANSERT: Teknologien er tilpasset dagens og framtidas krav og etterspørsel. Presentasjoner, webinarer, konferanser, møter, simuleringer og demonstrasjoner er noe av det som Kjetil Lier Svendsen (t.v.) og Ketil Thomsen kan tilby i nye Smart Innovation Arena. FOTO: Mari Kristine Buckholm

Cyviz Easy Platform skaper et framtidsrettet visualiseringssenter for Smart Innovation Norway

simulatorsenteret
FORNØYDE: Ketil Thomsen (t.v.) og Kjetil Lier Svendsen har fått helt nye muligheter etter at Smart Innvoation Norway oppgraderte sitt spektakulære senter med den høyteknologiske løsningen fra Cyviz. – Nå håper vi enda flere vil ta arenaen i bruk, sier de. FOTO: Mari Kristine Buckholm

Av Cyviz, oversatt fra engelsk av Anja Lillerud

Smart Innovation Norway er en uavhengig forsknings- og innovasjonsbedrift innen fornybar energi og informasjonsteknologi.

Gjennom forskningsprosjekter og næringsklynger fokusere de på smart energi, kunstig intelligens, smarte byer og digitalisering, og de har over 100 klyngemedlemmer, 250 forskningspartnere, og over 40 ansatte stasjonert på hovedkontoret i Halden.

Smart Innovation Norway er blant de ledende i Norge innen innovasjon og har tatt initiativet til eller deltatt i over 30 forskningsprosjekt. Blant disse er 14 EU-prosjekt og de tre Horizon 2020-prosjektene EMPOWER, INVADE og E-LAND. I august 2019 fikk Smart Innovation Norway status som forskningsorganisasjon av Norges forskningsråd.

Kontinuerlig innovasjon

Å tilby sine klyngemedlemmer og forskningspartnere den beste teknologiske infrastrukturen er en viktig bidragsyter for Smart Innovation Norway til å beholde sin ledende posisjon i det norske miljøet.

Bedriften har derfor bestemt seg for å oppdatere simulatorsenteret til Smart Innovation Arena. Det gir enda bedre muligheter til å gjennomføre demonstrasjoner, simuleringer, konferanser, presentasjoner, møter og mer.

Så potensialet i Cyviz’ løsning

Det gamle simulatorsenteret til Smart Innovation Norway var utdatert og upålitelig, og mediaserveren i anlegget måtte oppdateres eller erstattes. Senteret var derfor ikke i stand til å møte kravene for hybride og virtuelle arrangement.

Smart Innovation Norway fikk kjennskap til Cyviz etter å ha hørt om selskapet gjennom ordningen Norsk katapult, og det viste seg at Cyviz’ løsninger dekket behovene de hadde.

Cyviz Easy-plattformen er enkel å tilpasse uten å være ekspert på programmering. Dette bidro til en effektiv og kostnadsbesparende installering i nye Smart Innovation Arena. Fleksibiliteten i systemet gjør det enkelt for Smart Innovation Norway å justere etter behov. Det gjelder alt fra hybride og virtuelle arrangement til integrering av ny teknologi.

Muligheter

Det første man ser når man kommer inn i Smart Innovation Arena, er den store videoveggen som er hele 18,5 meter lang. Med bare noen få klikk kan man vise alt man ønsker på den og sende arrangement, delta i møter og intervjuer, eller lede samlinger. Teknologien gjør det mulig å ivareta eventuelle helsemessige hensyn i tiden etter koronapandemien siden man kan tilby hybride og digitale alternativ dersom det er begrenset fysisk deltakelse.

Det kan gjøres opptak av møter og arrangement slik at man enkelt kan se reprisen ved behov.

Med systemet fra Cyviz kan inkubatorbedrifter og klyngemedlemmer i nettverket til Smart Innovation Norway utforske og demonstrere produkter og presentasjoner for investorer.

TA KONTAKT

Ketil Thomsen
Kurs- og konferanseansvarlig
+47 952 39 453
Send e-post

Ketil Thomsen

PROSJEKTBESKRIVELSE:

Størrelse:
30+ forskningsprosjekt, 250 forskningspartnere, 100+ klyngemedlemmer

Utfordring:
Smart Innovation Norway trengte en ny og sømløs måte å avvikle møter, konferanser, presentasjoner m.m. på siden det gamle systemet var utdatert og upålitelig. Det påvirket bedriftens evne til å samarbeide med forskningspartnere og framstå som en internasjonal aktør.

Produkter:
Cyviz Easy Platform

Løsning:
Cyviz står bak teknologien i Smart Innovation Norways Smart Innovation Arena – et anlegg som gjør det mulig for forskningspartnere og klyngemedlemmer å presentere ideer, samarbeide og demonstrere for investorer.

Framtidsplaner

Gjennom fleksibiliteten og den framtidsrettede teknologien har Smart Innovation Norway en arena som kan tilpasses nye behov og muligheter.

Bedriften utforsker nå måter å koble arenaen sammen med Cyviz-installasjoner lokalisert i andre land.

– Vi er et selvstendig og uavhengig senter med endeløse muligheter til å koble oss på resten av verden, sier Ketil Thomsen, leder av Smart Innovation Arena.

Hovedmålet til den nye arenaen er å bli den selvsagte lokasjonen for alle aktiviteter i regi av Smart Innovation Norway enten det gjelder eksterne partnere, inkubatornettverket, organisasjoner og akademiske institusjoner.

AVANSERT: Teknologien er tilpasset dagens og framtidas krav og etterspørsel. Presentasjoner, webinarer, konferanser, møter, simuleringer og demonstrasjoner er noe av det som Kjetil Lier Svendsen (t.v.) og Ketil Thomsen kan tilby i nye Smart Innovation Arena. FOTO: Mari Kristine Buckholm